15.10.2019
livesupport   twitter   facebook   linkedin

Vítáme Vás na webových stránkách Bronswerk Heat Transfer. Vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek je firma Bronswerk Heat Transfer BV, společnost  registrovaná v Nizozemí pod reg. číslem 08022150. Registrované sídlo firmy je Stationsweg 22, 3862 CG, Nijkerk, Nizozemí. Návštěvníci  těchto webových stránek jsou povinni dodržovat následujícími podmínky. Před otevřením stránek si proto, prosím, pečlivě přečtěte níže uvedený text. Pro účely těchto podmínek "tyto webové stránky" znamená všechno, co je  uvedeno na www.bronswerk.com, odkud je možný přístup na další webové stránky Bronswerk.

Podmínky

  • Tyto webové stránky obsahují materiály vč. textu, fotografií, dalších obrázků a audia a jsou chráněny autorským právem a/nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví. Autorské právo a jiná práva k duševnímu vlastnictví v tomto materiálu jsou buď vlastnictvím Bronswerk Heat Transfer BV, nebo jsou licencí od vlastníka(-ků) těchto práv, takže Bronswerk může používat tento materiál jako součást těchto webových stránek.
  • Tyto webové stránky  obsahují také ochranné známky vč. známek "Bronswerk", ”Whizz-wheel”, “Klarex” and  “Radiax”. Všechny ochranné známky na těchto webových stránkách patří firme Bronswerk Heat Transfer BV, nebo jsou licencí od vlastníka(-ku) těchto ochranných známek pro jejich použití na těchto webových stránkách.

Můžete:

  • vstupovat na jakoukoliv část těchto webových stránek;
  • vytisknout si kopii libovolné nebo všech stránek pro Vaše vlastní osobní použití.

Bez našeho zvláštního písemného souhlasu nesmíte:

  • kopírovat (ani tiskem na papír, ukládáním na disk, stahováním nebo jakýmkoli jiným způsobem), distribuovat (včetně distribuce kopií), rozšiřovat, jakýmkoliv způsobem měnit, zasahovat do něj nebo jinak používat žádný materiál obsažený na těchto webových stránkách; výjimkou jsou ustanovení uvedená v odstavci "Můžete"; tato omezení platí ve vztahu ke všem materiálům nebo jejich částem na těchto webových stránkách.
  • odstraňovat známku autorského práva, ochrannou známku nebo jiné označení duševního vlastnictví obsažené v originálním materiálu z libovolné kopie nebo výtisku těchto webových stránek;
  • dělat odkazy na tyto webové stránky.

Jestliže chcete použít hypertext nebo jiný odkaz na tyto stránky, pošlete prosím správci stránek email s detaily o:

  • URL webové stránky(-ek), z které(-ých) navrhujete odkaz na tuto stránku;
  • URL webové stránky(-ek), na kterou odkaz navrhujete.

Vaší žádost poté posoudíme. Záleží pouze na nás, jestli Vaší žádosti vyhovíme, nejsme totiž povinni toto učinit.

Ochrana dat
Osobní údaje poskytnuté firmě Bronswerk Heat Transfer BV na této stránce budou používány podle našich zásad ochrany soukromí. Před dalším pokračováním si, prosím, pozorně přečtěte tyto informace. Poskytnutím svých osobních dat nám dáváte souhlas s jejich použitím podle našich zásad ochrany soukromí.

Postup reklamací
Jestliže máte dotaz nebo reklamaci k těmto webovým stránkám, kontaktujte, prosím, Bronswerk Heat Transfer BV.


Mapa stránek
 
Skrýt
 

Kontakt

Nizozemí

Rusko

Česká republika

Hoofdkantoor
Stationsweg 22 P.O. Box 92 Telefon: +31 33 24 72 500
3862 CG Nijkerk 3860 AB Nijkerk Fax: +31 33 24 52 338
Nizozemí Nizozemí E-mail: info@bronswerk.com
Smolenskaya Square 3 Telefon: +7 495 775 1060
121099 Moskva Fax: +7 495 775 1061
Rusko E-mail: info@bronswerk.ru
Děčínská 288 P.O. Box 14 Telefon: +420 412 590 511
407 22 Benešov nad Ploučnicí 407 22 Benešov nad Ploučnicí Fax: +420 412 586 340
Česká republika Česká republika E-mail: info@bronswerk.cz
Service & Maintenance
Seggelant-Noord 5D Telefon: +31 18 17 45 500
3237MG Vierpolders E-mail: service@bronswerk.com
Nizozemí
Dutch contact map
Czech contact map
Russisch contact map
4