18.10.2019
livesupport   twitter   facebook   linkedin

Geotermální energie

condenser detail  

Výzva / otázka

Náš zákazník na Islandu by chtěl využít vysokotlakou páru z gejzíru k výrobě elektrické energie. To je možné s použitím turbíny. Nízkotlaká pára na výstupu z turbíny by se mela využít k ohřevu čisté vody pro hlavní město Reykjavík. Zákazník požaduje ke kondenzaci páry kondenzátor, tzv. povrchový vakuový kondenzátor. Pro návrh povrchového vakuového kondenzátoru jsou důležité dva požadavky: zaprvé pro nízkotlakou páru musí být tlakový spád extrémně malý, a zadruhé je nutno zvládnout enormní síly působící na těleso turbíny, které je propojeno s kondenzátorem. Dále je nutno mít na zřeteli, že pára z gejzíru a geotermální kapalina jsou všechno, jen ne čistá média a způsobují korozi jednotlivých materiálu. Materiál použitý pro tepelné výměníky musí být např. 254 SMO. Známo je také, že spojení trubek s trubkovnicí muže být slabým článkem systému. Zvláštní pozornost vyžadují také extrémní podmínky při opětovném spouštění.
 
Condenser  

Naše řešení

Roky zkušeností nám dovolily navrhnout povrchový vakuový kondenzátor s velmi malým tlakovým spádem na straně páry. Bylo to možné díky speciálnímu návrhu kanálů nízkotlaké páry a sofistikovanému uspořádání trubek. K absorpci sil tělesa turbíny působících na kondenzátor jsme vytvořili speciální měchy. Kondenzátor může také být zavěšen na pružinách, které pak absorbují všechny síly.

Navrhli jsme vnitřní konstrukci tepelných výměníku pro geotermální kapalinu tak, že je schopná zachytit velké tepelné dilatace. To zabraňuje ohybům tepelných výměníků při opětovném spouštění. Pro připojení potrubí k trubkovnici jsme zvolili zavedené a speciální připojení Bronswerk® Heat Transfer, které zabraňuje vzniku trhlinek mezi trubkami a trubkovnicí a tím řeší problém koroze. Naši svářeči umí svařovat extrémní kombinace materiálů; požadavky na 254 SMO pro tepelné výměníky jsou pro ně spolehlivě zvládnuté.

 
Mapa stránek
 
Skrýt
 

Kontakt

Nizozemí

Rusko

Česká republika

Hoofdkantoor
Stationsweg 22 P.O. Box 92 Telefon: +31 33 24 72 500
3862 CG Nijkerk 3860 AB Nijkerk Fax: +31 33 24 52 338
Nizozemí Nizozemí E-mail: info@bronswerk.com
Smolenskaya Square 3 Telefon: +7 495 775 1060
121099 Moskva Fax: +7 495 775 1061
Rusko E-mail: info@bronswerk.ru
Děčínská 288 P.O. Box 14 Telefon: +420 412 590 511
407 22 Benešov nad Ploučnicí 407 22 Benešov nad Ploučnicí Fax: +420 412 586 340
Česká republika Česká republika E-mail: info@bronswerk.cz
Service & Maintenance
Seggelant-Noord 5D Telefon: +31 18 17 45 500
3237MG Vierpolders E-mail: service@bronswerk.com
Nizozemí
Dutch contact map
Czech contact map
Russisch contact map
4