18.10.2019
livesupport   twitter   facebook   linkedin

 
Regeneration coolers Více informací  

Chladič

Zařízení, ve kterém se hlavní kapalina chladí sekundárním proudem, který se tím ohřívá.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Compact Header Více informací  

Compact Header

Tento Compact Header vyvinul Bronswerk k vyloučení vzniku extrémně silného proudění ve vysokotlakých výměnících tepla.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Compressor skid Více informací  

Kompresor

Zařízení na zvýšení tlaku plynu.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Surface Condenser Více informací  

Kondenzátor

Zařízení, ve kterém se kapalina - pára - zcela nebo částečně zkapalňuje.
 
 
 
Sulphur condenser Více informací  

Kondenzátor síry

Chladič/kondenzátor v procesu odsíření surové ropy. Pára částečně kondenzuje ve výměníku; tento kondenzát má extrémně vysoký obsah síry. Aby se zabránilo poškození zařízení, jsou kanály často vybaveny ochranným betonem. Tuhnutí síry brání ohřev.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Boiler Více informací  

Kotel

Vytápěný ohřívač, ve kterém se kapalina - v normálním případě voda - mění na páru.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Waste Heat Boiler (process gas) Více informací  

Kotel na odpadní teplo

Kotel, ve kterém se kapalina - často voda - mění na páru. Je to nevytápěný ohřívač. Topné médium je plyn nebo kapalina o vysoké teplotě, které se dříve nazývalo a zpracovávalo jako "odpad".
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
waste heat boiler Více informací  

Kotel na odpadní teplo o vysoké teplotě

Speciální kotel, ve kterém se kapalina - často voda - mění na páru. Vzhledem k velmi vysokým teplotám jsou nutná speciální opatření.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Reheater Více informací  

Meziohřívač

Když je vlhkost na výstupu z parní turbíny příliš vysoká, odvede se středotlaká pára na půli průchodu turbínou. Při tomto tlaku se teplota páry značně zvýší a pára se pak může vrátit do turbíny a dále expandovat bez nebezpečí vzniku přílišného množství kondenzátu.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Vessel Více informací  

Nádoba

Je to zásobník procesní kapaliny.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Evaporator detail Více informací  

Odpařovač

Je to zařízení, ve kterém se kapalina zcela nebo částečně odpařuje.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Falling Film Heat Exchanger Více informací  

Odpařovač s klesajícím filmem

Výměník tepla s vertikálními trubkami, kde se kapalina částečně odpařuje při průtoku jako tenký film směrem dolů na ohřívané stěně trubky.
 
 
Radiax impression Více informací  

Odstředivé čerpadlo

Zařízení, které zvyšuje tlak kapaliny.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Water Heaters Více informací  

Ohřívač

Ohřev se normálně provádí teplým teplonosným olejem, horkou vodou nebo párou, nebo elektricky.
 
 
Air heater Více informací  

Ohřívač vzduchu

Zařízení, ve kterém se procesní vzduch (např. pro chladicí procesy) ohřívá pomocí páry nebo jiné horké kapaliny.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Gas heater Více informací  

Ohřívač zemního plynu

Výměník tepla, ve kterém se zemní plyn ohřívá pomocí teplé vody nebo páry. To se normálně provádí v redukčních stanicích tlaku zemního plynu, kde teplota plynu klesá díky redukci tlaku.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Steam generator Více informací  

Parní generátor

Kotel, ve kterém se voda mění na páru. Často je nevytápěný s horkou kapalinou jako zdrojem tepla.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
detailfoto subsea cooler Více informací  

Podmořský chladič

Chladič oleje/ropy nebo plynu, ve kterém se jako chladivo používá mořská voda. Chladič je instalován pod hladinou moře a voda jím protéká pouze díky přirozenému proudění.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
submerged burners of the methane vaporizer Více informací  

Ponorný spalovací hořák

Speciální vysokotlaký hořák používaný v zařízeních na odpařování LNG.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Air-pre heater Více informací  

Předehřívač

Zařízení, ve kterém se kapalina ohřívá z teploty podchlazení na svou vypařovací teplotu. Odpařovač je často zařízení na výstupu předehřáté kapaliny.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Super Heater Více informací  

Přehřívač

Když se v kotli nebo odpařovači mění kapalina na páru, může být nutné páru přehřívat, aby se zajistilo, že proud páry nebude obsahovat žádnou vlhkost.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
reboiler Více informací  

Reboiler

V reboileru se kapalina zcela nebo částečně odpařuje. Zařízení se často nachází ve spodní části destilační věže, takže kapalina po opětovném zkapalnění se znovu a znovu vrací do reboileru. Široce používaný typ je kotlový reboiler.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
separator Více informací  

Separátor

Zařízení, ve kterém se oddělují dvě nemísitelné kapaliny.
 
 
 
Dumpcondensation system Více informací  

Sistema de condensação de descarga

O condensador de descarga é necessário quando o consumo de vapor precisa ser drasticamente reduzido num período muito curto e quando a caldeira não consegue acompanhar essa variação. A Bronswerk desenvolveu um sistema de controle inteligente para condensadores de descarga refrigerados a ar.
 
 
 
Stacked crude oil Heat Exchangers Více informací  

Tepelný výměník pro surovou ropu

Zařízení, ve kterém se surová ropa ohřívá a/nebo chladí. Alespoň jedna z těchto kapalin je surová ropa, je ale také možné, že obě kapaliny jsou surová ropa.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 
 
Water cooled Heat Exchangers on transport Více informací  

Výměník tepla

Zařízení, ve kterém se energie (teplo) převádí z horké kapaliny do chladnější kapaliny. Kapaliny jsou odděleny stěnou a nemohou se smísit.
 
 
 
Air-cooled acid gas coolers Více informací  

Vzduchem chlazený chladič

Zařízení, ve kterém se kapalina chladí okolním vzduchem; kapalina je oddělena od vzduchu žebrovanými trubkami.
 
 
 
Air-cooled Heat Exchangers Více informací  

Vzduchem chlazený tepelný výměník

Zařízení, ve kterém se kapalina chladí okolním vzduchem; kapalina je oddělena od vzduchu žebrovanými trubkami.
 
 
 
Plant A-frame Condensers Více informací  

Vzduchem chlazený vakuový kondenzátor

Vzduchem chlazený vakuový kondenzátor pro zkapalnění páry z parní turbíny.
 
 
 
Whizz Wheel Fan 3 Více informací  

WhizzWheel® Fan

WhizzWheel® Fan
 
 
Reflux condenser with A-frame Více informací  

Zpětný kondenzátor

Zařízení, ve kterém se zkapalňuje pára. Pára se pohybuje směrem nahoru a vznikající kapalina stéká díky gravitaci dolů v opačném směru než pára. Je zabráněno podchlazení (a tím možnosti zmrznutí) a plyny lze dobře separovat od kondenzátu.
Tento výrobek lze využít v následujících procesech:
 
 

Mapa stránek
 
Skrýt
 

Kontakt

Nizozemí

Rusko

Česká republika

Hoofdkantoor
Stationsweg 22 P.O. Box 92 Telefon: +31 33 24 72 500
3862 CG Nijkerk 3860 AB Nijkerk Fax: +31 33 24 52 338
Nizozemí Nizozemí E-mail: info@bronswerk.com
Smolenskaya Square 3 Telefon: +7 495 775 1060
121099 Moskva Fax: +7 495 775 1061
Rusko E-mail: info@bronswerk.ru
Děčínská 288 P.O. Box 14 Telefon: +420 412 590 511
407 22 Benešov nad Ploučnicí 407 22 Benešov nad Ploučnicí Fax: +420 412 586 340
Česká republika Česká republika E-mail: info@bronswerk.cz
Service & Maintenance
Seggelant-Noord 5D Telefon: +31 18 17 45 500
3237MG Vierpolders E-mail: service@bronswerk.com
Nizozemí
Dutch contact map
Czech contact map
Russisch contact map
4