15.10.2019
livesupport   twitter   facebook   linkedin

 

Poslání


Posláním Bronswerk Heat Transfer je nabízet zákazníkům nejlepší řešení systému přenosu tepla a proudění kapalin. Výzvy, které jsou prezentovány zákazníkem, se převádějí do udržitelných, inovativních a energeticky úsporných řešení nejvyšší možné kvality. Bronswerk Heat Transfer chce přinést zákazníkovi tepelně technickou, mechanickou a ekonomickou optimalizací instalací nejvyšší možný užitek.
 
Své poslání realizuje Bronswerk Heat Transfer dále uvedenými cíli:

UDRŽITELNOST
Sociální, ekonomický a politický vývoj vyžaduje od lidstva odpovědné zacházení s planetou a jejími surovinami. Díky svým zkušenostem (energie, ropa a plyn) působí Bronswerk Heat Transfer právě v centru tohoto vývoje a silně se angažuje v řízení surovin a životního prostředí. Proto mají inovace, znalosti a vývoj výrobku  vždy za cíl přispívat k tomuto cíli. Jedná se o budoucnost vaší společnosti a naší společnosti a o udržení planety ve zdravém stavu.
 
INOVACE
Vycházejíc ze silné pozice projektanta a výrobce zařízení pro přenos tepla se sám Bronswerk Heat Transfer vyvinul v projektanta a výrobce systému pro řešení přenosu tepla a proudění kapalin. Zásadní roli v tom mají inovace. V průběhu desítek let využívá Bronswerk Heat Transfer zisk pro R&D (Výzkum a vývoj) a znovu a znovu pro vytváří nová řešení existujících a nových výzev. Při realizaci těchto cílů často spolupracujeme s našimi průmyslovými partnery, vědci a výzkumnými ústavy.
 
PERSONÁL
Aby bylo možno realizovat nejlepší řešení, musí personál Bronswerk Heat Transfer mít aktuální znalosti na vysoké úrovni. Bronswerk neustále poskytuje svému již tak vysoce kvalifikovanému personálu další školení. Aby bylo možno nabízet nejlepší řešení, má personál Bronswerk Heat Transfer k dispozici nejlepší světově dostupný software (jako je ASPEN a HTRI, Process Simulation, FEA, VFD, Mechanical EPM tools) a je dobře vyškolen k optimální práci s tímto softwarem. Personál Bronswerk Heat Transfer přispívá k úspěšné a inovativní společnosti a je mu poskytována možnost vývoje svých vlastních zkušeností a znalostí.
 
KVALITA
V oblasti potřeb QSHE splňuje Bronswerk Heat Transfer jak lokální požadavky, tak požadavky zákazníků. Díky skutečnosti, že Bronswerk Heat Transfer na celém světě spolupracuje s místními (výrobními) partnery, je dobré zabezpečení kvality dokonce důležitější než pouhé zaručení kvality své vlastní výroby. Projektoví manažeři, vrcholový management a  vedoucí kvality jsou za všech okolností zodpovědní za dodržení kvality výrobku a návrhu místní výroby.
 
GLOBÁLNÍ PŘÍTOMNOST
Globálně uzavíráme dohody se specializovanými mezinárodními a místními společnostmi a spolupracujeme s nimi, abychom mohli nabídnout zákazníkům to nejlepší, co je na světě k dispozici. Ke komunikaci se zákazníky a našimi partnery používáme všechny dostupné prostředky, jak tradiční způsoby komunikace, tak i nová média.Mapa stránek
 
Skrýt
 

Kontakt

Nizozemí

Rusko

Česká republika

Hoofdkantoor
Stationsweg 22 P.O. Box 92 Telefon: +31 33 24 72 500
3862 CG Nijkerk 3860 AB Nijkerk Fax: +31 33 24 52 338
Nizozemí Nizozemí E-mail: info@bronswerk.com
Smolenskaya Square 3 Telefon: +7 495 775 1060
121099 Moskva Fax: +7 495 775 1061
Rusko E-mail: info@bronswerk.ru
Děčínská 288 P.O. Box 14 Telefon: +420 412 590 511
407 22 Benešov nad Ploučnicí 407 22 Benešov nad Ploučnicí Fax: +420 412 586 340
Česká republika Česká republika E-mail: info@bronswerk.cz
Service & Maintenance
Seggelant-Noord 5D Telefon: +31 18 17 45 500
3237MG Vierpolders E-mail: service@bronswerk.com
Nizozemí
Dutch contact map
Czech contact map
Russisch contact map
4