15.10.2019
livesupport   twitter   facebook   linkedin
Radiax  

RADIAX® Technologie

Náš industrializovaný svět je nesmírně závislý na strojích pro dopravu kapalin a plynů, jako jsou čerpadla, kompresory a ventilátory. Tyto stroje spotřebují více než 50% veškeré vyrobené elektrické energie. Mohou také být velmi hlučné a jsou, společně s obrovskou spotřebou energie, velkou zátěží pro životní prostředí. Ke snížení této závislosti je nutné, aby stroje byly velmi spolehlivé a měly co nejmenší počet poruch, nutné údržby a oprav. Jimi dodávané množství médií musí být garantováno, přičemž návrhovou životností se rozumí dlouhodobý nepřetržitý provoz. Velké množství strojů, které se v současnosti používají, nemá dostatečnou vysokou účinnost a neodpovídá nové moderní technice. Nové vysoce kvalitní postupy návrhů těchto strojů v kombinaci s přesnými a inovativními výrobními technologiemi umožňují v dnešní době dosáhnout jejich dlouhou životnost a maximální spolehlivost. Tento vývoj lze přirovnat k vývoji automobilu: moderní automobil nevyžaduje v porovnání s automobily před desíti léty téměř žádnou údržbu.

Odstředivá čerpadla jsou běžnými "tažnými koni" v oblasti dopravy kapalin jako je voda pro zdroje pitné vody. Pracují dobře, ale mají svá návrhová omezení. Tato omezení jsou dána tzv. klasickou koncepcí pracovního bodu: když doma maximálně otevřete kohout vodovodu, tlak vody klesne. Větší "průtok" nevyhnutelně vede k poklesu tlaku. Tlak a průtok odstředivých čerpadel jsou v blízkosti (návrhového) pracovního bodu v podobném pevném poměru. Jinými slovy: když změníte odpor za hlavním čerpadlem otočením kohoutu, tlak i průtok se mění. Dále se u odstředivých čerpadel při odchylce od tohoto (návrhového) pracovního bodu výrazně sníží účinnost. Vedle této omezené pracovní oblasti se také zvyšuje možnost poškození čerpadla např. následkem kavitace. Dalším omezením u konvenčních odstředivých čerpadel je jejich tlakový výkon: 1,7 bar (na stupeň). K dosažení vyššího tlaku je nutno zapojit do série více čerpadel.

Čerpadlo RADIAX® od Bronswerk® Heat Transfer rázně řeší omezení klasických čerpadel. Čerpadlo navržené pro pevný maximální tlak a průtok má zcela variabilní tlak i průtok v rozsahu od 0% do 100%. To platí s vysokou účinností nezávisle pro obě veličiny. U čerpadla RADIAX® nedochází ke kavitaci. I když je provedení odstředivé, funkčně se chová jako objemové čerpadlo. Čerpadlo RADIAX® má činitel 20, tzn., že čerpadlo může dodávat v jednom stupni vodu o tlaku 1 až 20 bar. Čerpadlo RADIAX® nabízí bezpočet možností: maximální pružnost při minimální složitosti. Váha a objem jsou asi čtvrtinové než u konvenčního odstředivého čerpadla. 
Více obrázků
Radiax detail Radiax impression
Mapa stránek
 
Skrýt
 

Kontakt

Nizozemí

Rusko

Česká republika

Hoofdkantoor
Stationsweg 22 P.O. Box 92 Telefon: +31 33 24 72 500
3862 CG Nijkerk 3860 AB Nijkerk Fax: +31 33 24 52 338
Nizozemí Nizozemí E-mail: info@bronswerk.com
Smolenskaya Square 3 Telefon: +7 495 775 1060
121099 Moskva Fax: +7 495 775 1061
Rusko E-mail: info@bronswerk.ru
Děčínská 288 P.O. Box 14 Telefon: +420 412 590 511
407 22 Benešov nad Ploučnicí 407 22 Benešov nad Ploučnicí Fax: +420 412 586 340
Česká republika Česká republika E-mail: info@bronswerk.cz
Service & Maintenance
Seggelant-Noord 5D Telefon: +31 18 17 45 500
3237MG Vierpolders E-mail: service@bronswerk.com
Nizozemí
Dutch contact map
Czech contact map
Russisch contact map
4